ExCeL London
ExCeL London

Suurin osa Suomen vesiputkista ja viemäreistä on halkaisijaltaan pieniä. Tämän seurauksena Suomi on eturintamassa pienihalkaisijaisten putkien kunnostuksessa, ja monet erikoisurakoitsijat työskentelevät julkisten palvelujen parissa sekä yksityisten talojen sisällä.

Suomen tienvalvontaviranomaiset ovat äskettäin tarkistaneet tieliikenteen kaapeleita ja putkia koskevia määräyksiä ja ilmoittaneet nyt, että mahdollisuuksien mukaan tulisi käyttää kaivamattomia tekniikoita.

Tämä lisää tietysti huomattavasti kaivannon ja teollisuuden mahdollisuuksia.

  • Suomessa on erinomainen putkimateriaaliteollisuus ja myös erittäin innovatiivisia tuotevalmistajia pienihalkaisijaisille putkille. Tämä tunnustettiin ISTT: n Sao Paulossa vuonna 2012 jakamalla vuoden tuote -palkinnolla.
  • Laajojen kaivamattomien töiden lisäksi Suomessa on myös valtava markkinapotentiaali lähialueilla, kuten Tukholmassa, Tallinnassa ja Pietarissa, jotka ovat vain muutaman tunnin päässä Helsingistä.

Suomen kaivamattomat markkinat sisältävät seuraavat tekniikat:

Image

Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys (FiSTT)

Suomen kaivamattoman teknologian yhdistys (FiSTT) perustettiin vuonna 1999. Nykyään sillä on erittäin energinen kansallinen hallitus ja vahva jäsenyys.

FiSTT llä on erittäin läheinen suhde ympäristöministeriöön ja kaikkiin Suomen suurimpiin kaupunkeihin..

FiSTT sillä on myös erittäin hyvät suhteet muihin Suomen vesialaan liittyviin yhteiskuntiin.

Kuntoutustöihin osallistuu 20 paikallista teollisuusyritystä. Mukana on myös valmistusyrityksiä, joista kahdelle myönnettiin Innovated Product Award ISTT ja NaSTT.

FiSTT ovat tehneet yhteistyötä Suomen ympäristöministeriön kanssa viemäreiden ja vesiputkien kunnostustöistä saadakseen parempaa laatua näissä töissä.

Liikenteen infrastruktuurivirasto

Liikenteen infrastruktuurivirasto (FTIA) mahdollistaa sujuvan, tehokkaan ja turvallisen matkustamisen ja kuljetuksen. Olemme vastuussa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä Suomen liikennejärjestelmän kehittämisestä.

Liikennevirasto vastaa valtion omistaman tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä ja ylläpidosta.

Edistämme tehtäviämme, joihin kuuluu liikenteen palvelutason ylläpitäminen, yhteiskunnan hyvinvointia ja suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä.

Järjestäjänä

Image
Image
Image

Kannattajat

Image
Image
Image